SI Paris 2012.

“Livet är inget för amatörer” Svenska Institutet, Paris.