Kolonialsjukhuset, Sanatorium (2006)

Vad är det egentligen som händer på det stora Kolonialsjukhuset? Och vem är den undflyende fröken X? De spridda dagboksanteckningarna efter doktor Proefrock är minst sagt förbryllande …

ISBN 91-975816-7-4 (standarduppl) (inb)
Svenska [48] s.