Art, Comics, Life. Nordiskt Akvarellmuseum

Samlingsutställning, Tjörn 2010