Stadsbiblioteket Utställning

Gråtonens mästare, Stockholms Stadsbibliotek 2008